Besat -Norsk Supporter

eSmiley søker en næringsmiddelfaglig kundesupporter

Heltid eller studiejobb med 15 timer pr. uke

Brenner du for mattrygghet og internkontroll? Og drømmer du om å omsette din interesse til verdi for kunder i næringsmiddelindustrien?

Da kan det være det er deg, vi søker som brukersupporter i nordisk kundeservice!

Med referanse til lederen for avdelingen kommer du til å yte service til forskjellige typer av bedrifter i den norske næringsmiddelsektoren.

Du vil være i dialog med et variert utsnitt av næringsmiddelprodusenter og leverandører som dekker alt fra en liten “food truck” på det lokale torget til store internasjonale aktører innen sektoren.

Det er din oppgave å gi råd og støtte til dem, slik at de er i forkant av matvaresikkerheten – både med faglig og IT-teknisk kunnskap.

Sammen med kollegene dine er du vårt ansikt utad. Derfor er det avgjørende at du trives i en stilling med kontakt til mange forskjellige typer av brukere, og at du kan sette deg inn i deres individuelle behov og utfordringer.

Din arbeidsdag kan til tider være i et hektisk tempo med mange baller i luften. Derfor må du kunne gi hver eneste kunde din fulle oppmerksomhet, og du skal ha et personlig pågangsmot og positiv energi, som kan merkes gjennom telefonen.

Dine primære arbeidsoppgaver er å:

 • gi IT-teknisk brukerstøtte til våre løsninger – både over telefon og e-post
 • besvare faglige spørsmål i henhold til matvarelovgivningen
 • formidle næringsmiddelfaglig og teknisk kunnskap enten telefonisk, på e-post eller ved besøk

Dine faglige kompetanser:

Vi forventer at du er godt i gang med en relevant utdanning innen næringsmiddelindustrien. Det kan være en bachelor i ernæring, prosessteknologi eller tilsvarende.

 • Har interesse og pasjon for mattrygghet og internkontroll
 • Har grunnleggende kjennskap til næringsmiddellovgivningen
 • Har basal innsikt i kundenes arbeidsgang omkring mattrygghet og internkontroll
 • Er fortrolig med IT, og har lett for å sette deg inn i ny kunnskap, som du kan formidle videre på en overbevisende måte
 • Norsk på morsmålsnivå

Dine personlige egenskaper:

 • Du er utadvendt og smilende i en telefon, og kan kommunisere med alle persontyper
 • Du forstår å sette deg i kundens sted, og løser oppgavene profesjonelt
 • Du holder hodet kaldt, når det blir hektiske omkring deg
 • Du har overblikk og kan ha mange baller i luften samtidig
 • Du er ambisiøs og ansvarlig i forhold til arbeidet ditt og tar initiativ til å gjøre det som trenges for å løse en oppgave

Om eSmiley

eSmiley styrker mattryggheten!

Hos eSmiley arbeider vi målrettet med å styrke mattryggheten og lette hverdagen i alle typer av profesjonelle kjøkkener. Vårt forretningsfokus bygger på tre grunnleggende elementer: Programvare, kunnskap om mat og kundeservice.

Les mer: www.esmiley.dk

Din søknad

Human Power bistår oss i rekrutteringsprosessen. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss på +45 5152 6372.

Vi innkaller løpende til jobbintervju.

 

Intern Sælger

eSmiley søger en intern sælger til salg af IT-løsninger til nedbringelse madspild!

Vil du være med til at nedbringe madspild hos et bredt udbud af kunder i fødevareindustrien – lige fra den lille food truck på det lokale torv til store internationale aktører i sektoren?

Så er det dig vi søger!

Hos eSmiley har vi travlt og vækster både i ind- og udland. Vi ønsker derfor at udvide vores salgsorganisation i Ørestad med endnu en intern sælger til det danske marked.

Med reference til teamlederen er din primære arbejdsopgave at skabe interesse omkring vores mange serviceydelser til fødevareindustrien, hvor dit succeskriterie er at omsætte kundens behov til et kundemøde, samt konvertere møder og demonstrationer til ordrer.

Stillingen i hovedtræk
Som intern sælger får du en alsidig hverdag i en nordisk virksomhed, og dine primære arbejdsopgaver centraliserer sig om følgende:

• Opsøgende salgsaktiviteter pr. telefon og mail
• Kvalificering og booking af salgsmøder
• Gennemførsel af online produktdemonstrationer
• Opfølgning på salgsaktiviteterne med fokus på indgåelse af ordre
• Gennemførsel af salgsaktiviteter på salgskampagner, seminarer og lignende

Dine faglige kompetencer
Vi forventer, at du har et par års joberfaring fra en udadvendt rolle, evt. fra et studiejob, og har følgende faglige kompetencer:

• Erfaring med opsøgende salg via telefon eller i butik
• Er fortrolig med salgsfaser; fra at vække interesse til afslutning af salget
• Er vant til at gennemføre behovsafdækning og præsentation af produktfordele
• God kommerciel forståelse og interesse for innovative digitale løsninger
• Solidt kendskab til generelle IT-systemer, teknologi og innovation
• Formuleringsevner på modersmålsniveau i dansk

Dine personlige egenskaber
• Er serviceminded og har et naturligt talent for at skabe kunderelationer
• Har en proaktiv og energisk arbejdsstil, og du er vant til at træffe beslutninger på egen hånd
• En struktureret og systematisk tilgang til opgaverne er dit fundament for en effektiv salgsproces
• Kan bevare overblikket og det gode humør i en til tider travl hverdag
• Finder det naturligt at arbejde selvstændigt, men forstår også værdien af teamwork og deling af viden med dine kollegaer

Om eSmiley
Som Nordens største på elektronisk egenkontrol har eSmiley mange jern i ilden.

eSmiley er en innovativ virksomhed, med et medarbejderteam, der er sammensat af kompetente mennesker med vidt forskellige baggrunde inden- og udenfor branchen.

Visionen er at gøre fødevaresikkerheden enkel og effektiv for kunderne. Virksomheden tæller mere 10.000 kunder i Danmark, og på kundelisten findes kunder, Tulip, Joe & the Juice, Hilton Copenhagen Airport og Shell.

Læs mere: www.esmiley.dk

Din ansøgning
Human Power bistår os i rekrutteringsprocessen. Din ansøgning samt CV skal du sende til helle@human-power.dk.
Vi indkalder løbende til samtale.

Besat-Norsk møtebooker

eSmiley søker en energisk møtebooker til det norske salgsteamet!

Vil du være med på å redusere matsvinn hos et bredt spekter av kunder i matvareindustrien?

Da er det deg vi søker!

Hos eSmiley har vi det travelt og vokser både i inn- og utland. Vi ønsker derfor å utvide salgsorganisasjonen vår i Ørestad med enda en møtebooker til det norske markedet.

Du rapporterer til teamlederen, og din primære arbeidsoppgave er å skape interesse for de mange servicetjenestene våre til matvareindustrien, hvor suksesskriteriet ditt er å omsette kundens behov til et kundemøte, og kanskje til og med en ordre.

Stillingen kan ivaretas enten som en fulltidsstilling eller som en studiejobb på 15 timer pr. uke.

Stillingen i hovedtrekk
Som møtebooker får du en spennende hverdag i en nordisk virksomhet, og de primære arbeidsoppgavene dine konsentrerer seg rundt følgende:

 • Oppsøkende salgsaktiviteter pr. telefon og e-post
 • Kvalifisering og avtale av salgsmøter
 • Behovsdekking via telefon
 • Gjennomføring av produktdemonstrasjoner på nett
 • Oppfølging på salgskampanjer, seminarer og lignende
 • Vedlikehold av CRM-system
 • Ad hoc-oppgaver

Dine faglige kompetanser
Vi forventer at du har et par års jobberfaring innen et utadvent arbeide, ev. fra en studiejobb, og har følgende faglige kompetanser:

 • Erfaring med oppsøkende salg via telefon eller i butikk
 • Er vant til å gjennomføre behovsavdekking og presentasjon av produktfordeler
 • God kommersiell forståelse og interesse for innovative digitale løsninger
 • Solid kjennskap til generelle IT-systemer, teknologi og innovasjon
 • Norsk på morsmålsnivå

Dine personlige egenskaper

 • Er serviceorientert og har et naturlig talent for å skape kunderelasjoner
 • Har en proaktiv og energisk arbeidsstil, og du er vant til å treffe beslutninger på egen hånd
 • Fundamentet ditt for en effektiv salgsprosess er en strukturert og systematisk tilnærming til oppgavene
 • Kan holde oversikten og et godt humør i en til tider travel hverdag
 • Finner det naturlig å arbeide selvstendig, men forstår også verdien av teamarbeid og deling av kunnskap med kolleger


Din søknad
Human Power bistår oss i rekrutteringsprosessen. Din søknad og CV skal sendes til helle@human-power.dk.
Vi kaller inn til samtaler fortløpende.