Besat Svensktalande säljare

Svensktalande intern säljare av IT-lösningar för livsmedelssäkerhet.

Om du är intresserad av att få svenska kunder i livsmedelssektorn att fokuseras på hållbar utveckling så är det dig vi söker!

Vårt innovativa IT-system för kontroll av livsmedelssäkerhet och matsvinn säljer vi som en SaaS lösning. Vi har kunder från mindre restauranger till större globala kunder.

I linje med FN´s världsmål om hållbarutveckling fram till 2030, är vi igång med att hjälpa nordiska och internationella verksamheter med livsmedelssäkerhet och matsvinn.

Vi söker därför en svensk säljare till vårt kontor i Ørestaden i Köpenhamn. Du kommer att referera till försäljnings och marknadsdirektören och din primära arbetsuppgift blir att skapa intresse för våra många lösningar till livsmedelsbranschen. Succékriteriet kommer att vara att omsätta kundens behov till ett kundmöte eller en order.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som intern säljare får du en varierande arbetsdag i en nordisk organisation. Dina primära arbetsuppgifter är följande:
• Försäljningsaktiviteter via telefon och mail
• Kvalificering och mötesbokning
• Genomföra online produktdemonstrationer
• Uppföljning av försäljningsaktiviteter med fokus på kundorder
• Genomföra försäljningskampanjer, seminarier och liknande

Erfarenheter 
Vi förväntar att du har ett par års erfarenhet från en utåtriktad roll, eventuellt från ett studiejobb och har följande kvalifikationer.
• Erfarenhet av försäljningsarbete via telefon eller butik
• Känner till försäljningsmönster: från att väcka intresse till att avsluta handeln
• Kan klarlägga behov och att presentera produktfördelar
• God kommersiell förståelse och intresse för innovativa lösningar
• Gedigen kunskap om generella IT-system, teknologi och innovation
• Formulerar dig obehindrat på svenska

Personliga egenskaper
• Är serviceinriktad och bra på att skapa kundrelationer
• Har en proaktiv och energisk stil och van av att träffa egna beslut
• En strukturerad och systematisk tillgång till uppgifterna är ditt fundament för en effektiv försäljningsprocess
• Har förmåga att överblicka och vara positiv i en ibland hektisk vardag
• Kan arbeta sjävständigt men förstår också värdet av att arbeta tillsammans och att dela kunskap med kollegorna

Om eSmiley
Som nordens största elektroniska egenkontroll har eSmiley många åtaganden. eSmiley är en innovativ verksamhet där personalen kommer med många olika kompetenser från och utanför branschen.
Visionen är att förenkla och effektivisera livsmedelssäkerheten för våra kunder. eSmiley har mer än 10 000 kunder som för exempel; Joe & the Juice, Fazer, Astrid Lindgrens Värld samt kommuner och skolor.
Läs mera på: www.esmiley.se

Din ansökan
Human Power bistår i rekryteringen så skicka din ansökan samt CV till helle@human-power.dk
Vi håller samtal fortlöpande så skicka din ansökan redan idag!

Account Manager

Vil du være med til at sætte fokus på bæredygtig udvikling hos danske kunder i fødevareindustrien?

Så er det dig vi søger!

eSmiley´s innovative IT-systemer til kontrol af fødevaresikkerhed og madspild sælges som SaaS løsninger.

Vores kunder tæller alt fra den lille foodtruck på det lokale torv til store internationale aktører i fødevaresektoren.

I forlængelse af FN´s verdensmål om bæredygtig udvikling frem fil 2030, har vi travlt med at sætte fødevaresikkerhed og madspild på agenden hos danske og internationale køkkener.

Vi ønsker derfor at udvide vores salgsorganisation i Ørestad med endnu en intern sælger til det danske marked. Med reference til Salg- og Marketingdirektøren er din primære arbejdsopgave at skabe interesse omkring vores mange serviceydelser til fødevareindustrien, og dit succeskriterie er at omsætte kundens behov til et kundemøde eller ordre.

Stillingen i hovedtræk
Som intern sælger får du en alsidig hverdag i en nordisk virksomhed, og dine primære arbejdsopgaver centraliserer sig om følgende:

• Håndtering af inbound salgsaktiviteter
• Opsøgende salgsaktiviteter pr. telefon og mail
• Kvalificering og booking af salgsmøder
• Gennemførsel af online produktdemonstrationer
• Opfølgning på salgsaktiviteterne med fokus på indgåelse af ordre
• Gennemførsel af salgsaktiviteter på salgskampagner, seminarer og lignende

Dine faglige kompetencer
Vi forventer, at du har et par års joberfaring fra en udadvendt rolle, evt. fra et studiejob, og har følgende faglige kompetencer:

• Erfaring med opsøgende salg via telefon eller i butik
• Er fortrolig med salgsfaser; fra at vække interesse til afslutning af salget
• Er vant til at gennemføre behovsafdækning og præsentation af produktfordele
• God kommerciel forståelse og interesse for innovative digitale løsninger
• Solidt kendskab til generelle IT-systemer, teknologi og innovation
• Formuleringsevner på modersmålsniveau i dansk

Dine personlige egenskaber
• Er serviceminded og har et naturligt talent for at skabe kunderelationer
• Har en proaktiv og energisk arbejdsstil, og du er vant til at træffe beslutninger på egen hånd
• En struktureret og systematisk tilgang til opgaverne er dit fundament for en effektiv salgsproces
• Kan bevare overblikket og det gode humør i en til tider travl hverdag
• Finder det naturligt at arbejde selvstændigt, men forstår også værdien af teamwork og deling af viden med dine kollegaer

Om eSmiley
Som Nordens største på elektronisk egenkontrol har eSmiley mange jern i ilden.

eSmiley er en innovativ virksomhed, med et medarbejderteam, der er sammensat af kompetente mennesker med vidt forskellige baggrunde inden- og udenfor branchen.

Visionen er at gøre fødevaresikkerheden enkel og effektiv for kunderne. Virksomheden tæller mere 10.000 kunder i Danmark, og på kundelisten findes kunder, Tulip, Joe & the Juice, Hilton Copenhagen Airport og Shell.

Læs mere: www.esmiley.dk

Din ansøgning
Human Power bistår os i rekrutteringsprocessen. Din ansøgning samt CV skal du sende til helle@human-power.dk.
Vi indkalder løbende til samtale.

Digital Marketing Konsulent

Digital Marketing Konsulent med flair for leadgenerering og konvertering

Brænder du for leadgenerering og konvertering af kunder, hvor du hjælper professionelle køkkener med at få styr på madspild og fødevaresikkerhed?

Så er det dig vi søger!

Vores innovative IT-systemer til kontrol af fødevaresikkerhed og madspild sælger vi som SaaS løsninger. Vores kunder tæller alt fra den lille foodtruck på det lokale torv til store internationale aktører i fødevaresektoren.

I forlængelse af FN´s 12. verdensmål om halvering af madspild i 2030 har vi travlt.

Derfor udvider vi marketingteamet med endnu en passioneret digital marketing ressource. Med reference til vores Salgs- og marketingdirektør får du ansvaret for at udvikle, drive og optimere online salgskampagner til vores forskellige segmenter af kunder. Ligeledes skal du bidrage til udvikle vores website til en intuitiv kunderejse, så det understøtter en effektiv konvertering.

Du tilbydes en central rolle i vores danske marketingafdeling, hvor din stilling indeholder følgende ansvarsområder:

 • Udvikling og opsætning af salgskampagner samt monitorering og måling af disse
 • Administration af online tracking via automatiseret set-up
 • Ansvarlig for SEO- og SEM optimering
 • Online annoncering (adwords), herunder design, opsætning og drift
 • Produktion af SoMe content
 • Udvikling og vedligeholdelse af website (Drupal)

Dine faglige kompetencer

Du har en relevant uddannelse inden for marketing og min. 4 års erhvervserfaring fra tilsvarende stilling. Her har du opnået praktisk erfaring med følgende:

 • Solid erfaring med eCommerce med en god kommerciel forståelse på et B2B marked
 • Gerne erfaring med salg af tekniske løsninger/produkter
 • Flair for at omsætte data og indsigt til relevant indhold for vores målgrupper
 • Udvikling af nye kommercielle digitale tiltag baseret på data, indsigt og markedstendenser
 • Gode kommunikative evner på dansk og engelsk

Dine personlige egenskaber:

 • Du har en energisk arbejdsstil, og er vant til at træffe beslutninger på egen hånd
 • Du har en struktureret tilgang til opgaverne, og har disciplin til at nå dine deadlines
 • Du er målrettet og konkurrenceminded, og har modet og overblikket til at tænke ud af boksen
 • Du finder det naturligt at arbejde selvstændigt, men forstår også at bruge dine kollegers indsigt og viden til at skabe nyt indhold
 • Du kan holde fokus på det relevante i en travl hverdag, og kan have mange bolde i luften på samme tid

Om eSmiley

eSmiley er Nordens største på elektronisk egenkontrol til fødevarebranchen.

Visionen er at gøre fødevaresikkerheden og madspild enkel og effektiv for kunderne.

Virksomheden tæller mere 10.000 kunder i Danmark, og på kundelisten findes kunder, Tulip, Joe & the Juice, Hilton Copenhagen Airport og Shell.

eSmiley er en innovativ virksomhed med et medarbejderteam, der er sammensat af kompetente mennesker med vidt forskellige baggrunde inden- og udenfor branchen.

Læs mere: www.esmiley.dk

Din ansøgning

Human Power bistår os i rekrutteringsprocessen. Din ansøgning samt CV skal du sende til helle@human-power.dk.

Vi indkalder løbende til samtale.