Fisker du efter kandidater i samme sø, som alle de andre?

Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække forretningskritiske ressourcer, og heraf tilføre organisationen de nødvendige ressourcer, der kræves for at udvikle virksomhedens potentiale.

I særdelshed oplever mindre kendte virksomheder, at de lider under det manglende ”udvalg” af egnede kandidater. Konsekvensen af dette kan, i værste fald, være:

  • Tabt omsætning og ringe udnyttelse af markedsposition
  • Intet overskud til innovation og proaktivitet
  • Overforbrug af den nuværende arbejdsstyrke

Et jobopslag gør det ikke alene!

I dag er det ofte ikke tilstrækkeligt, at indrykke jobannoncer på diverse jobportaler. På jobportalerne er der ekstrem hård konkurrence om profiler, og mange knap så kendte arbejdergivere risikerer at blive valg fra, på grund af ringe kendskabsgrad til virksomheden.

Et stillingsopslag gør det ikke alene – det er nødvendigt at gå mere målrettet og proaktivt til værks!

Fang de rette medarbejdere – før de bliver kandidater!

Rekruttering i dag handler i høje grader om at sælge – sælge fælles værdier og visioner samt de individuelle karrieremuligheder, virksomheden kan tilbyde den enkelte medarbejder.

Ligesom at mange stillinger besættes igennem netværk, aktiveres mange kandidater ligeledes via netværket og fælles kontakter. Så det handler i høj grad om, at fange opmærksomheden og skærpe deres nysgerrighed – inden de egnede kandidater reelt er jobsøgende.

Væk interessen hos de relevante kandidater!

Inden du kaster dig ind i jagten efter nye medarbejdere, bør du have en autentisk beskrivelse af følgende fokusområder, der tilsammen fortæller jeres ”why, how og what” – set fra et medarbejdersperspektiv:

  • Jeres strategiske historiefortælling, og heraf vision og eksistensberettigelse
  • Jeres unikke medarbejder-DNA, som det fælles værdigrundlag og retning
  • Jeres udbud af individuelle karriereforløb bestående af roller, muligheder og udfordringer, der skaber grundlag for det gode match

Fortæl jeres unikke historie

Den effektive vej, til de egnede kandidater går gennem at synliggøre virksomhedens unikke historiefortællinger.

Og hvem er bedst til at fortælle historier, så de fremstår autentiske, relevante og levende?

Det er naturligvis medarbejderne, kunder og netværket der, på tætteste hold, lever i kulturen hver eneste dag. De mest troværdige anbefalinger kommer fra dem, der har deres daglige kontakt med virksomheden – hvad end relationen er intern eller ekstern. Derfor bør de spille en aktiv rolle i at ”sælge” virksomheden via deres engagement og involvering.

Ambassadører, der sætter egen troværdighed på spil, skaber indsigt og tillid.

Det sælger!

Happy hunting!

Helle, Headhunter og Matchmaker

ps Nu mangler du blot en effektiv handlingsplan og lidt kreativ matchmaking, for at trække de forretningskritiske profiler i land, og måske et prik på skulderen til de særligt egnede!