At vælge den rigtige rekrutteringspartner handler i første omgang om gensidig tillid og grundlæggende kemi.

Derefter naturligvis om frugten af samarbejdet, den rigtige kandidat eller det rette karriereskridt.

Her kan du læse om de værdier, der udgør kernen i filosofien omkring forretningskonceptet, og hvad jeg mener, der danner fundamentet for gensidig succes.

En solid forretningsforståelse

Som rekrutteringspartner er jeg for en tid en del af din HR afdeling.

Det stiller krav til mig om, at jeg hurtigt kan sætte mig ind i din forretning, kultur og jeres DNA, således at jeg er i stand til at vurdere det optimale match mellem jer og kandidaten.

Derfor er det en forudsætning, at jeg har en god bred forretningsforståelse, en naturlig indlevelsesevne til forskellige kulturer og brancher samt en dybtliggende menneskelig forståelse.

Et godt netværk

Evnen til at skabe adgang til egnede kandidater er en afgørende faktor for et vellykket procesforløb.

Den position opnås kun ved at have en oprigtig interesse og en ægte forståelse for andre mennesker. Ligeledes forpligter det mig til at fastholde og udvikle vores netværk og bidrage aktivt til, at alle parter opnår værdi af relationen.

Et veldokumenteret procesforløb

Tiden er ofte en knap ressource i et rekrutteringsforløb.

En veldokumenteret proces hjælper til at styre kommunikationen og partnernes forventninger gennem hele forløbet.

Sådan sikrer jeg konstant fremdrift, og at alle interessenter har den nødvendige indsigt til at træffe de rette beslutninger.

Derved udnytter vi tiden optimalt.

En åben og ærlig dialog

At være i stand til at vurdere det optimale match mellem klient og kandidat kræver, at jeg, som rekrutteringspartner, har en veludviklet evne til at forstå behov og motiv.

Derfor er det centralt at både klient som kandidat føler sig set, hørt, og ikke mindst forstået, og at jeg også opfanger det usagte og får det belyst.

Herigennem opnår alle fælles forståelse af situationen, udgangspunktet og forventningerne.

Et højt etisk og moralsk kodeks

At indgå i en dialog om karriere, udfordringer og målsætninger er en stor og beslutning, der kræver gensidig tillid og respekt.

Gennem denne dialog inviteres der ind i et univers, hvor forretningsplaner, karriereønsker, mål og drømme for fremtiden italesættes, hvor man afprøver kompetencer og udforsker personligheder.

Det forpligter naturligvis til, at denne viden og tillid forvaltes med respekt og fortrolighed.

Derfor bygger vores forretningskoncept på et højt etisk og moralsk kodeks, der sikrer alle parter fortrolighed i hele processen.