virksomhedskulturVirksomhedskulturen er central for udvikling af din organisation.

Har du klarhed over, hvad der driver og understøtter din kultur? Anvender du kulturen som en central faktor i tiltrækningen af nye medarbejdere? Indgår udvikling af jeres virksomhedskultur som et parameter til vækst og forandring?

Kulturen har en magisk kraft – både i gode tider, som i udfordrende stunder.

Virksomheder kan udarbejde ambitiøse forretningsstrategier, men hvis de ikke tager afsæt i kulturen, bliver det en umulig opgave at implementere disse.

Kulturen som konkurrenceparameter

En autentisk kultur bør plejes, udvikles og prioriteres som et væsentligt konkurrenceparameter. Den er helt unik, kan ikke kopieres, og er derfor en central del af jeres brand.

Kulturen udspringer af den usynlige viden, de usagte overbevisninger og den grundlæggende selvforståelse i organisationen. Den udvikles gennem det indforståede samspil og de ubevidste forventninger i form af normer og traditioner.

Virksomhedskultur er svær at få øje på

Kulturen skal ses, mærkes og forstås før den bliver stærk. Kulturen tiltrækker ligesindede.

Virksomhedskulturen er i høj grad et anker af jeres historiefortælling. Den trækker tråde til fortiden og skaber rammen for målene i fremtiden. Derfor er det centralt, at du er opmærksom og bevidst om, hvilke dele af kulturen, der er fundamentet og forudsætningen for den virksomhed I har skabt.

Det gode match mellem kandidater og virksomheder bygger i høj grad på et fælles match i værdier, holdninger, overbevisninger samt fælles agenda for fremtiden.

Kulturen understøtter vækst og udvikling

Gennem virksomhedens udviklingsfaser ændrer grundlaget for kulturen sig. Centrale faktorer falder bort og erstattes af nye, der i højere grad skaber den selvforståelse og energi, som skaber det næste udviklingsniveau.

Indeholder strategien tiltag, der kræver forandringer, ændret fokus og samarbejdsform, bør du starte med at kigge virksomhedskulturen efter i sømmene og derved få et overblik over, hvilke virkemidler du kan benytte for at skabe det nødvendige paradigmeskifte.

Human Power hjælper dig med at få overblik og styrke din organisations særlige kulturindikatorer ved bevidst at arbejde med de faktorer, der skaber det unikke brand og som understøtter forretningsstrategien optimalt.