værdierHar du nogensinde stillet dig selv spørgsmålet om, hvad der virkelig betyder noget for dig helt inderst inde? Hvad er dine vigtigste værdier i livet? Bruger du de sider af dig selv, som giver mening og livsglæde for dig selv og andre?

Hvis du ikke har et klart billede af dit værdisæt, får du her inspiration til at sætte ord på dine livsværdier i hvert af dine centrale livsområder og roller.

Lev i overensstemmelse med dig selv og dine personlige værdier

Dine personlige værdier tager udgangspunkt i dine dybeste ønsker for, hvordan du ønsker at interagere med dig selv, andre og verden omkring dig.

Værdier er, i bund og grund, principper, der vejleder, guider og motiverer dig gennem hele livet. De ændrer sig over tid og gennem de forskellige livsfaser du befinder dig i.

Jo tydeligere dine værdier er for dig, jo lettere er det at leve i overensstemmelse med dem. Hvis du ikke er tydelig, kommer du alt for let væk fra din egen kerne.
Og på den måde får sværere ved at træffe de gode valg!

Start allerede nu! – Et værktøj til at få styr på dine livsværdier

En værdi er ikke et mål, men en retning – en vision. At finde en job er et mål. At ønske et udviklende karriere er en værdi.

Helt konkret skal du tage et kig på hvert af de oplistede livsområder for at vurdere, hvor vigtigt området er for dig. Du opfordres til at nedskrive, hvad du værdsætter, hvis du kunne ønske frit? Hvad er vigtigt? Hvad betyder noget for dig? Og hvor vil du gerne arbejde henimod?

Du skal prioritere hvilke roller og livsværdier der udgør dit livskompas.

Refleksionsøvelse:

  1. Familierelationer

Hvilken slags bror/søster, søn/datter, onkel/tante ønsker du at være? Hvilke personlige kvaliteter vil du gerne bringe ind de forhold? Hvilken slags forhold ønsker du at skabe? Hvordan ønsker du at interagere med andre, hvis du var i dit “ideelle jeg” i de forhold?

  1. Ægteskab/forhold/intime relationer

Hvilken slags partner vil du gerne være i et intimt forhold? Hvilke personlige kvaliteter ønsker du at udvikle? Hvilken slags forhold ønsker du at opbygge? Hvordan vil du gerne interagere med din partner, hvis du var dit “ideelle jeg” i det forhold?

  1. Forældreskab

Hvilken slags forældre ønsker du at være? Hvilken slags kvaliteter ønsker du at besidde? Hvilken slags forhold vil du gerne have med dit barn? Hvordan vil du opføre dig, hvis du var dit “ideelle jeg”?

  1. Venskab/socialt liv

Hvilken slags kvaliteter vil du gerne bringe ind i dine venskaber? Hvis du kunne være den bedste ven overhovedet, hvordan vil du så opføre dig i relation til dine venner? Hvilken slags venskaber ønsker du at opbygge?

  1. Arbejde/karriere

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde? Hvad vil gøre det mere meningsfuldt? Hvilke type af person ønsker du at være på dit job? Hvis du lever op til dine egne ideelle standard, hvilken personlige kvaliteter vil du så gerne sætte i spil i dit arbejde? Hvilken type af arbejdsrelationer ønsker du at opbygge?

  1. Uddannelse/personlig udvikling

Hvad værdsætter du ved læring, uddannelse, træning eller personlig vækst? Hvilke nye færdigheder ville du gerne lære? Hvilken viden ønsker du at opnå? Hvilken yderligere uddannelse appellerer til dig? Hvilken slags “studerende” ønsker du at være? Hvilken personlige kvaliteter ønsker du at tilføre?

  1. Fritid/afslapning/kreativitet

Hvilken slags hobby, sport eller fritidsaktiviteter nyder du? Hvordan slapper du af/hvordan kobler du bedst af? Hvordan har du det sjovt? Hvilken slags aktiviteter vil du gerne engagere dig i?

  1. Åndelighed

Hvad spiritualitet end er eller betyder for dig. Det kan være at være i kontakt med natur, religion eller noget helt andet. Det kan også være udvikling af bevidstheden, nærværet eller opmærksomheden. Hvad er vigtigt for dig på dette område?

  1. Samfundsliv

Hvordan vil du gerne bidrage til samfundet? Gennem frivilligt arbejde, genbrug eller støtte en gruppe, velgørenhed eller politisk parti? Hvilket slags miljø vil du gerne have hjemme og på jobbet? Hvilken interesseorganisationer vil du gerne bidrage i?

  1. Krop og sundhed

Hvad er dine personlige værdier i forhold til dit fysiske velbefindende? Hvordan vil du gerne passe på dit helbred med hensyn til søvn, kost, motion, rygning og alkohol? Hvorfor er det er vigtigt?

Ovenstående model er tilpasset fra Kelly Wilson´s values living Questionnaire.

Er du utro mod dine egne personlige værdier?

Sidder du for længe i et job, eller i relationer som ikke er udviklende, eller siger du ja til ting du egentlig burde sige nej til?

Hvilke tanker efterlader det hos dig? Tænker du, at du ikke bruger din kompetencer på den rigtige måde? eller giver det dig dårlig samvittighed ikke at være nærværende i relationer?

Det kan ende med at slide på din livskvalitet! – ofte handler det om, at du ikke er klar på de værdier, du har, før du sidder i suppedasen.

Læs med og få et konkret værktøj til at få styr på indhold og prioritering, af dine livsværdier i dine forskellige roller og livsområder.

Giv dit liv et service check! Måske er det tid til at ændre retning i nogle af de store livsområder?

Få styr på værdierne med en coach